Asociația de Inițiativă și Sprijin pentru Sud-Estul României (AISSER) Călărași organizează, în perioada 24 – 28 aprilie 2018, o sesiune de instruire în domeniul managementului proiectelor pentru tinerii liceeni din Călărași.

25 de participanți, în decurs de cinci zile, se vor familiariza în conceptul de management de proiect unde vor fi dezbătute următoarele teme: concepte, oportunități de finanțare, conținut, planificare, contractare, achiziții publice, resurse umane, activități de proiect și buget, gestionarea timpului și a riscurilor.

Cursurile vor fi susținute de doi traineri cu experiență în domeniu și vor utiliza standardele PMI (Project Management Institute).

Prin utilizarea unui standard PMI se înțelege predarea cursurilor după o metodologie care permite familiarizarea participantului cu toate etapele și conceptele managementului de proiect. În timpul sesiunilor de formare, elevii vor dobândi competențe profesionale; în acest fel, proiectul vizează dezvoltarea unei noi strategii care să abordeze problema tranziției tinerilor de la educație la piața muncii în zona transfrontalieră România-Bulgaria.

Scopul acestor sesiuni de formare profesională este acela de a sprijini o mai bună integrare pe piața muncii a participanților. AISSER Călărași împreună cu Asociația Eurointegra și Asociația Danube Alternative din Bulgaria implementează proiectul „Young Project Manager in CBC area” („Tânăr Manager de proiect în aria transfrontalieră”) – cod ROBG 146, finanțat în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă”.

Contractul de finanțare se va implementa pe durata a doi ani, având valoarea totală a bugetului de 656.665 de euro. Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în zona transfrontalieră româno-bulgară, prin consolidarea cunoștințelor în domeniul Managementului de proiect și promovarea mobilității și educației profesionale a tinerilor.