Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul „Rabla Clasic”) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul „Rabla Plus”) a fost prelungită până la data de 30 octombrie 2020.

Dosarele de acceptare depuse de către persoanele juridice în cadrul programelor „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” se transmit la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), începând cu 24 iulie 2020, exclusiv prin intermediul poștei electronice. Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor, adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informațiilor necesare, precum și alte instrucțiuni, sunt publicate pe site-ul www.afm.ro.

Pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu se publică periodic liste cu dosarele analizate în cadrul acestor programe. În urma aprobării în ședința Comitetului de Avizare din data de 28 septembrie 2020, au mai fost publicate 86 de dosare acceptate pentru 170 de autovehicule în cadrul Programului „Rabla Clasic” și 103 dosare pentru 154 de autovehicule, dintre care 119 autovehicule pur electrice și 35 de autovehicule electrice hibride în cadrul Programului „Rabla Plus”. Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în Programele „Rabla” și „Rabla Plus”.