Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează asiguraţii în legătură cu ceea ce trebuie să facă aceştia în situaţia în care cardul de sănătate se blochează.

Potrivit reprezentanţilor CNAS, dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează. În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk: 021/202.69.95, unde se alocă un număr de tichet. Apoi, prin adresa de e-mail, la adresa: suport.ceas@casan.ro se vor da informaţiile privind cardul blocat.

„Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului. Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar”, a transmis Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.