Blocul Național Sindical (BNS) a iniţiat Campania socială “NU Experimentelor Sociale pe Români!” ce dorește să stopeze ca România să devină unica țară din lume (din 119 țări care au în implementare un sistem de protecție socială și a căror fiscalitate este monitorizată) în care contribuțiile sociale sunt aruncate doar pe umerii angajaților. Potrivit informaţiilor transmise de către liderul  Sindicatului Lucrătorilor Poştali din Călăraşi, Silvia Scarlat, această campanie a luat naştere în urma intenţiei Guvernului României de a transfera contribuţiile sociale exclusive în sarcina angajatului.

 

Campania se adresează tuturor românilor, actuali sau viitori beneficiari ai sistemului de asigurări sociale, indiferent dacă aceștia sunt sau nu sunt membri de sindicat, indiferent dacă sunt angajați, șomeri, elevi, studenți, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Campania “NU Experimentelor Sociale pe Români!”, inițiată de BNS, se dorește a fi un semnal de alarmă care ar putea să deturneze aplicarea acestei inițiative, având și componenta inițiativei de modificare a legislației ce definește evaziunea fiscală.

“Intenţia Guvernului României de a transfera contribuţiile sociale exclusiv în sarcina angajatului este una care dovedeşte felul în care actualii guvernanţi ignoră nu doar legislaţia europeană şi internaţională în vigoare, ci şi nevoile şi drepturile cetăţenilor români, obligaţi să fie cobai pentru măsuri și politici netestate nicăieri în lume. Ca urmare a acestei intenții declarate, Blocul Național Sindical inițiază Campania socială ‘NU Experimentelor Sociale pe Români!’ ce dorește să atragă atenția asupra felului în care românii sunt subiecți pentru acest experiment ilogic, ce are consecințe foarte grave, și să stopeze ca România să devină unica țară din lume (din 119 țări care au în implementare un sistem de protecție socială și a căror fiscalitate este monitorizată) în care contribuțiile sociale sunt aruncate doar pe umerii angajaților. Prin această campanie, BNS, care s-a situat permanent în avangarda luptei pentru dreptate socială, ia atitudine împotriva intenției guvernanților de a aplica această măsură ce îi defavorizează flagrant pe români, oriunde ar trăi și munci ei, și dorește să polarizeze atenția cât mai multora din ei asupra acestui subiect de maximă gravitate, înainte ca inițiativa să fie pusă în fapt prin metodele curente ale guvernului, obișnuit să emită ordonanțe de urgență de pe o zi pe alta. Campania se va desfășura atât în spațiul virtual, cât și pe toate canalele media, materialele ce aprofundează problematica ei putând fi accesate pe site-ul BNS și pe pagina de facebook a Blocului Naţional Sindical. Campania își propune așadar să împiedice ca România să fie de la 1 ianuarie 2018 singurul stat din Uniunea Europeană și din lume în care contribuțiile la sistemul de securitate socială vor fi asumate integral de angajat”, se arată într-o informare a BNS.

Campania “NU Experimentelor Sociale pe Români!” va fi adusă la cunoștința următoarelor foruri și organisme internaționale: Comisia Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European, Organizația Internațională a Muncii, Confederația Europeană a Sindicatelor, Confederația Internațională a Sindicatelor, Fondul Monetar Internațional, Parlamentul României, diverse organizații ale societății civile.

Solidaritate, responsabilitate socială, echitate, echilibru – sunt principii de bază statuate în convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, dar și în tratatele și reglementările europene. Din păcate, ca multe alte caracteristici ale unei societăți democratice mature și dezvoltate, ele nu reprezintă o preocupare pentru clasa politică din România. În nicio țară din Europa finanțarea sistemului de securitate socială nu se asigură exclusiv de către angajat, pentru că vorbim de solidaritate și de responsabilitate socială asumată în mod echilibrat între angajat și angajator. Practica europeană arată o asumare împreună – angajat și angajator – a finanțării sistemului de securitate socială. La nivel mondial, din 119 țări care au în implementare un sistem de protecție socială și a căror fiscalitate este monitorizată, nici măcar una nu are în întregime această sarcină alocată exclusiv angajatului. România va fi de la 1 ianuarie 2018 singurul stat din Uniunea Europeană în care contribuțiile la sistemul de securitate socială vor fi asumate integral de angajat. Acest transfer al responsabilităţii finanţării sistemelor de securitate socială către angajat înseamnă de fapt: toate riscurile demografice și de sustenabilitate a sistemului de pensii și a celui de sănătate vor fi transferate către salariat. Măsura încalcă flagrant convenții internaționale ratificate de România cu privire la sistemele de securitate socială, recomandări ale OIM sau directive europene prin renunţarea la principiile solidaritaţii și asumării echitabile și echilibrate a sarcinii finanțării. Rămân fără finanțare: asigurările de șomaj, asigurările în caz de accidente de muncă și boli profesionale, garantarea creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului, asigurarea pentru concedii medicale și indemnizații. Împovărarea angajatului prin această măsură care îi va diminua veniturile. Dispar contribuțiile pentru condițiile de muncă deosebite sau speciale (plătite suplimentar de angajator). Prin aderarea la Uniunea Europeană, cei mai mulți români au sperat la justiție socială, protecție socială și condiții de muncă și de viață decente. Protecția socială oferă lucrătorilor siguranța unui venit în perioada de tranziție între două locuri de muncă, în perioadele de îmbolnăvire, invaliditate, maternitate sau pensionare. Dispariția surselor de finanțare înseamnă implicit dispariția prestațiilor sau preluarea acestora de către bugetul de stat. În cazul dispariției prestațiilor menționate anterior, România își încalcă angajamentele asumate la nivel european și internațional. În cazul preluării acestor prestații de către bugetul de stat apare inevitabil întrebarea – de ce decizia de a concedia, de a nu investi în sănătatea și securitatea la locul de muncă sau falimentul unui angajator trebuie asumate public de toţi cei care susțin bugetul de stat? Securitatea socială este în același timp un cost dar și o investiție pentru angajatori. Globalizarea și politicile de ajustare impun mai mult ca oricând existența unor sisteme sustenabile de asigurări sociale. Protecția socială trebuie să fie parte integrantă a modelului economic și social. Dreptul la muncă este garantat de Constituție, lucrătorul trebuie să aibă dreptul să-și aleagă locul de muncă și programul de lucru. Securitatea socială trebuie să faciliteze mobilitatea șidezvoltarea profesională a lucrătorilor”, se mai arată în comunicatul de presă al Blocului Naţional Sindical.