Sindicatul Liber din Învăţământ (SLI) Călăraşi a declanşat acţiunile de protest din cauza discriminării categoriilor întregi de personal din învăţământ. O sută de sindicalişti călărăşeni s-au deplasat, în data de 22 ianuarie 2019, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, unde au purtat discuţii cu inspectorul şcolar general Elena Mihăilescu, dar şi la Instituţia Prefectului, unde au vorbit cu subprefectul Mihăiţă Beştea. Sindicaliştii din Călăraşi sunt primii care au demarat acţiunile de protest pe această temă, potrivit liderului acestora, profesor Aurel Bogatu.

„Am purtat discuţii cu doamna inspector şcolar general, însă nu a vrut să transmită revendicările noastre mai departe la minister, motivând că asta este treaba SLI. Apoi am mers la Prefectură unde am fost primiţi de către subprefectul judeţului. Domnia sa va face o adresă pe care o va trimite alături de revendicările noastre, către reprezentanţii Guvernului. În funcţie de feedback-ul acţiunilor noastre de protest, vom decide dacă continuăm sau nu protestele”, ne-a declarat preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Călăraşi, prof. Aurel Bogatu.

 

Principalele nemulţumiri ale salariaţilor din sistemul de învăţământ din judeţul Călăraşi

 

„Declanșarea acțiunilor de protest de către Sindicatul Liber din Învățământ Călărași este cauzată de multe prevederi ale Legii nr. 153/2017 care discriminează categorii întregi de personal din învățământ precum și încălcarea Acordului încheiat între Guvernul României și Federațiile reprezentative din învățământ după cum urmează: Art. 16, Anexa I, Capitolul I, lit. B ‘Pentrupersonalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitareneuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018’. Acest articol vizează o singură categorie de personal ‘didactic de predare’, celelalte fiind discriminate (omise). Solicităm: acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihic de 10% din salariul de bază pentru următoarele categorii de personal: personal didactic de conducere (directori); personal de îndrumare și control (inspector); personal didactic auxiliar; personalul din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași; personalul Casei Corpului Didactic Călărași; acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru condiții vătămătoare personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, prin modificarea regulamentului privind acordarea sporurilor; acordareasporului de 15% pentru învățământul special, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitățile de învățamânt special; încălcarea ‘Acordului’ după cum urmează: ‘Federațiile semnatare ale Acordului încheiat cu Guvernul României în data de 29 noiembrie 2018 constată că, din pacate, încă din luna ianuarie a anului 2019, o parte dintre prevederile acestui Acord sunt încălcate’; a fost încălcat punctul 5 din Acord, prin care Guvernul s-a angajat ca de la 1 septembrie 2019 sporurile, indemnizațiile și celelalte drepturi salariale care se cuvin personalului din învățământ se calculează în raport de salariul de bază, iar de la 1 ianuarie 2019 ar fi trebuit ca salariul să fie majorat cu 10% pentru personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, pentru învațători, educatoare, institutori, profesorii de la clasele primare; potrivit aceluiași articol, tot de la 1 ianuarie 2019 ar fi trebuit să aibă loc majorarea cu 15% a salariului de bază pentru învățământul special și majorarea cu 7%-20% a salariului de bază pentru predare simultană să se calculeze tot prin raportare la salariul de bază în plată; punctul 6 potrivit căruia începând cu 1 ianuarie 2019 se corelează salariile de bază pentru personalul care îndeplinește funcții similare. În condițiile în care OUG nr. 114/2018 nu modifică Legea nr. 153/2016 în sensul corelării salariilor de bază pentru personalul care îndeplinește funcții similare, este evidentă încălcarea pct. 6 din Acord; de asemenea, este încălcat și punctul 7 litera h, conform căruia, de la data de 1 septembrie 2019, cadrele didactice beneficiază, la pensionare, de şase salarii medii brute pe economie; punctul 9, prin care Guvernul se angajează să plătească, până la data de 31 ianuarie 2019, sumele rezultate din sentințele judecătorești definitive până la data de 31 decembrie 2018. Din discuțiile purtate în ultimele zile cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului Finanțelor Publice, rezultă că sentințele judecătorești nu se vor plăti nici în luna februarie 2019, ceea ce reprezintă o altă încălcare a Acordului”, a transmis Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi.