Liderii sindicali din învăţământ susţin că proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conţine mai multe inadvertenţe. Astfel, Colegiul Național al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învătământ (FSLI), analizând proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în ansamblul său, precum și anexa referitoare la familia ocupațională Învățământ”, a constatat o serie de neajunsuri, lacune și inadvertențe. Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Călăraşi, prof. Aurel Bogatu, ne-a declarat că lista cu aceste nereguli au fost aduse la cunoştinţa parlamentarilor călărăşeni, ministrului Educaţiei, prim-ministrului, tuturor factorilor de decizie. Dacă aceste inadvertenţe nu vor fi corectate, sindicaliştii sunt pregătiţi să declanşeze acţiunile de protest. Cea mai importantă neregulă identificată de sindicalişti ar fi încălcarea programului de guvernare aprobat de Parlamentul României, în condițiile în care acesta prevede o creștere a salariilor cu 20%, începând cu data de 1 iulie 2017 și cu 30% de la 1 ianuarie 2018, iar în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se propune ca prima tranșă de majorare, în procent de 50%, să se acorde de la data de 1 ianuarie 2018. Această propunere înseamnă o diminuare cu 6% a majorărilor salariale și, ceea ce este mai important, provoacă în rândul salariaților din sistemul de învățământ o stare de neîncredere și suspiciune referitoare la transpunerea în practică a prevederilor viitoarei legi privind salarizarea unitară. De asemenea, poziționarea în grila de salarizare a funcțiilor didactice este nemulțumitoare, atâta timp cât, pe o scară de la 1 la 12, coeficientul maxim de multiplicare pentru profesorul S, cu gradul didactic I, ar urma să fie în anul 2023 de 2,76 (la gradația 5), coeficient care reprezintă 0,23 din indemnizația Președintelui României. Precizăm că în Legea nr. 284/2010, aceeași funcție are coeficientul 5,36 pe o scară de la 1 la 15, ceea ce reprezintă 0,35 din indemnizația președintelui României. Conform sindicaliştilor, Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice demonstrează faptic că învățământul nu este o prioritate națională, așa cum se clamează. Colegiul Național al Liderilor al FSLI a hotărât, în numele membrilor de sindicat ale căror interese le reprezintă că, în situația în care Parlamentul României nu va remedia problemele semnalate, urmează să se declanșeze acțiuni legale de protest.