foto: obiectivbr.ro

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este blocată din cauza unor probleme tehnice, potrivit unui anunț al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilităţii PIAS.

Ca urmare a unor probleme tehnice, care au condus la întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilității PIAS. Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207 – 210 din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din H.G. 155/2017: serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 5 iulie 2019 și până la remedierea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019; serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la remedierea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, după caz; raportarea lunară a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate în luna iunie 2019, se va efectua în cursul lunii iulie 2019, după remedierea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate. În acest sens, pentru perioada/perioadele în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite Ordin, conform prevederilor legale anterior menționate, care se publică pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.