Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi informează că, pe teritoriul judeţului nostru, de la data de 24 iulie 2019, evoluează pesta porcină africană (PPA) în zece exploataţii nonprofesionale de suine, astfel: două focare în comuna Perişoru – sat Mărculeşti şi fosta ferma Prodasem Jegălia; două focare în satul Dorobanţu, comuna Dorobanţu; două focare în satul Vărăşti, comuna Dorobanţu; un focar în satul Bogata, comuna Grădiştea; trei focare în comuna Ciocăneşti; un focar în satul Negoieşti, comuna Şoldanu.

 

Pentru o perioadă de 45 de zile de la acţiunea de dezinfecţie în exploataţiile declarate focar de PPA, respectiv pe teritoriul localităţilor: Perişoru, Tudor Vladimirescu, Constantin Brîncoveanu, Drajna Nouă, Grădiştea, Rasa, Bogata, Cuneşti, Ciocăneşti, Dorobanţu, Vărăşti , Mânăstirea, Sultana, Coconi, Chiselet, Ulmu, Boşneagu, Făurei, Independenţa, Alexandru Odobescu, Oltina, Unirea, Satnoieni, Iezeru, Jegălia, Coslogeni, Dichiseni, Roseţi este interzisă mişcarea suinelor, produselor şi subproduselor, a gunoiului de grajd provenite de la suine prezente în exploataţiile din localităţile menţionate.

Mişcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul DSVSA Călăraşi în baza notificării medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localităţii.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi atenţionează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 20/2018 privind deţinerea în gospodăriile populaţiei a unui număr limitat de suine, cu respectarea condiţiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2018, astfel: până la cinci capete suine la îngrăşat doar pentru consum familial; până la 20 de capete de suine şi peste 20 de capete de suine, proprietarului îi revine obligaţia declarării activităţii şi înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA Călăraşi şi la Registrul Oficiului Comerţului Călăraşi.

Obligatoriu, suinele deţinute vor fi  identificate prin crotaliere şi declarate la medicul veterinar de liberă practică din localitate şi la primărie pentru înregistrarea la Registrul Agricol.

În cazul nerespectării măsurilor anterior menţionate, vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale în baza Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificări, în valoare de până la 2.400 de lei. „Pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane: se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor cinegetice, precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu porcii mistreți; se interzice accesul porcinelor domestice pe suprafața efectivă a fondurilor cinegetice; se interzic în hrana suinelor iarba şi lucerna culese de pe câmp, pentru că ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi; la ieşirea din sole, tarlale cu cereale şi sau legume fiecare mijloc auto/combină cereale/tractor/utilaj hipo va fi dezinfectat cu soluţii DDD (n.r. – dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie). În cazul în care constataţi prezenţa de cadavre de porci domestici şi/sau mistreţi, chiar cadavre în putrefacţie aruncate pe gropi de gunoi şi/sau alte locuri (canale, diguri, sole şi tarlale agricole, anunţaţi în regim de urgenţă Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi (0242/313.676) şi primăria de pe raza localităţii. Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat imediat medical veterinar de liberă practică concesionar sau DSVSA Călăraşi”, a transmis Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.