Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a constatat stare de urgenţă în judeţul Călăraşi după rezilierea contractului cu Iridex, operatorul privat care se ocupa cu activitatea de colectare şi transport a deşeurilor. Astfel, în scurt timp, deşeurile selectate nu vor mai fi ridicate. Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi se va întruni joi, 20 septembrie, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se va afla şi proiectul de hotărâre privind adoptarea unei soluții temporare de delegare a operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), în temeiul constatării situației de urgență de către CJSU prin Hotărârea nr. 13 din 7 septembrie 2018, prin delegarea temporară a operării, către un operator privat, a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor la nivelul judeţului Călăraşi, până la desemnarea unui operator printr-o procedură de achiziţie publică a acestor servicii.

 

„Conform unui memorandum semnat în anul 2017, faptul că nu ai operator delegat care să opereze în cadrul proiectului este considerată situaţie de urgenţă”, a declarat Valentin Barbu, vicepreşedintele CJ Călăraşi.

Serviciul de operare a CMID a fost delegat, în conformitate cu prevederile legale, prin contractul nr. 1094 din 24 mai 2016, societății Iridex Group Import Export România.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Ciocăneşti lucrează în prezent în baza Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, art. 33 alin. (3), pentru o perioada de 90 de zile.

În data de 28 august 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecomanagement Salubris a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul judeţului Călăraşi, să constate starea de urgenţă, pentru ca pe o perioadă limitată să poată fi atribuită operarea CMID printr-o procedură de negociere directă. În paralel va începe şi procedura pe SICAP (n.r. – noul sistem electronic de achiziţii publice, care înlocuieşte vechiul SEAP).

Analizând demersurile ADI Ecomanagement Salubris, luând la cunoștință de conținutul Memorandumului Primului Ministru înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. 9876/29.05.2017, pentru a se asigura atingerea cerinţelor proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, precum şi pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi în îndeplinirea obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, este necesară aprobarea delegării temporare a operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Prin Hotărârea CJSU Călăraşi nr. 13 din 7 septembrie 2018 a fost constatată situaţia de urgenţă generată de iminenţa întreruperii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor la nivelul judeţului Călăraşi, ADI Ecomanagement Salubris, urmând a dispune în regim de urgenţă măsurile legale pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi prin delegarea temporară a operării către un operator privat, până la desemnarea printr-o procedură de achiziţie publică a serviciilor respective, în scopul evitării afectării sănătăţii populaţiei şi poluarea excesivă a mediului. În acest sens, reprezentantul județului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris va supune aprobării și votului Adunării Generale adoptarea unei soluții temporare de delegare a operării CMID, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive, în temeiul constatării situației de urgență de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care generează necesitatea adoptării unei soluții temporare de operarea atribuţiilor judeţului Călăraşi, în conformitate cu  prevederile  art. 16 alin. (3) lit. f) și g) din Statutul ADI Ecomanagement Salubris.