Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) caută medici entuziaşti, pasionaţi de medicina familiei, pentru poziţiile de coordonatori regionali ai Grupului Tinerilor Medici de Familie (GTMF).
Acest grup de medici a fost creat în anul 2011 sub egida SNMF ca loc de întâlnire al medicilor de familie rezidenţi sau specialişti în primii cinci ani după obţinerea specialităţii, dedicat schimbului de idei, de experienţă şi de informaţii, proiectelor noi, cu scopul de a dezvolta şi promova medicina de familie din România.
Grupul este condus de un coordonator național și de 18 coordonatori regionali, câte trei pentru fiecare regiune.
Coordonatorii regionali pentru medicii specialiști în primii cinci ani după promovarea examenului de specialitate Medicina Familiei (MF) au următoarele responsabilități: promovarea în regiune a activităților GTMF; colaborarea cu Asociațiile de Medicina Familiei, membre ale Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, din județele regiunii, inclusiv prin participarea gratuită la manifestările științifice; organizarea unor întâlniri informale regionale ale membrilor Grupului Tinerilor Medici de Familie; coordonarea și dezvoltarea unor proiecte județene și regionale dedicate membrilor GTMF; facilitarea interacțiunii dintre medicii specialiști și instituțiile medicale din regiune (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor, DSP), colaborarea cu ceilalți coordonatori și cu coordonatorul național al Grupului Tinerilor Medici de Familie (facilitată prin întâlniri lunare via Skype).
Coordonatorii regionali pentru medicii rezidenți MF din fiecare centru universitar au următoarele responsabilități: promovarea activităților GTMF în special în centrul universitar, colaborarea cu Asociațiile de Medicina Familiei, membre SNMF, din județele regiunii, inclusiv prin participarea gratuită la manifestările științifice organizate de acestea, organizarea unor întâlniri în centrul universitar pentru medicii rezidenți MF, asigurarea legăturii între Grupul Tinerilor Medici de Familie și catedra de medicina familiei din centrul universitar, colaborarea cu ceilalți coordonatori și cu coordonatorul național al GTMF (facilitată prin întâlniri lunare via Skype).
Coordonatorii regionali vor beneficia de sprijin logistic din partea Grupului Tinerilor Medici de Familie, Societăţii Naţionale de Medicina Familiei și a Asociațiilor Județene de Medicina Familiei din regiune, după caz. Nu se oferă indemnizație/salariu.
Durata mandatului coordonatorului regional este de doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă două mandate, în funcție de activitatea reflectată în evaluările anuale.
Pozițiile vacante în prezent pot fi consultate pe pagina Grupului: www.snmf.ro/tineri#coordonatori. În funcție de numărul candidaților și rezultatele interviului, SNMF își rezervă dreptul de a suplimenta/modifica pozițiile de coordonatori, în acord cu candidații și coordonatorii actuali.
Condiții de eligibilitate: medic rezident MF sau medic specialist MF (examen de specialitate promovat după sesiunea octombrie 2013), în funcție de poziția pentru care se candidează; membru al GTMF – www.facebook.com/groups/tineriMF; membru cotizant al unei Asociații a Medicilor de Familie (membră a Societăţii Naţionale de Medicina Familiei) din regiune (www.snmf.ro/membri.htm).
Pentru a candida pentru una dintre pozițiile de coordonator regional, doritorii sunt rugați să trimită la adresa tineriMF@snmf.ro formularul completat (descărcare) până la data de 1 februarie 2017. Toate candidaturile vor fi evaluate de conducerea SNMF și de coordonatorul național al GTMF iar candidații selectați preliminar vor fi solicitați pentru interviu via Skype în perioada 5-15 februarie 2017. Câștigătorii selecției vor fi anunțați personal și pe site până cel târziu pe 25 februarie 2017.
Mai multe informaţii pot fi obţinute la adresa de e-mail: tineriMF@snmf.ro.