Societatea Ornitologică Română (SOR) a început unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale constând în elaborarea planurilor de management pentru șase arii naturale protejate din cinci județe diferite. Astfel, ieri, 13 septembrie a.c., SOR a organizat la Călăraşi o conferință de presă, prilejuită de deschiderea proiectului, ce a fost susținută de reprezentanții Societăţii Ornitologice Române. 

 

Una dintre cele șase arii naturale protejate este Iezer Călărași, zonă extrem de importantă pentru specii de păsări care sunt considerate în pericol. Având în vedere această situaţie, SOR a demarat proiectul „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate Lacurile Fălticeni, Sărăturile de la Gura Ialomiței – Mihai Bravu, Iezerul Călărași, Lacul Techirghiol, Stepa Saraiu Horea şi Berteștii de Sus – Gura Ialomiței”. Pentru a oferi mai multe detalii despre acest proiect, reprezentanţii Societăţii Ornitologice România au organizat ieri o conferinţă de presă, la sediul societăţii Piscicola Călărași. La eveniment au participat: Ovidiu Neculai Bufnilă – responsabil comunicare, Emil Todorov – președintele BSPB Bulgaria, primul conservaționist din Europa de Sud Est premiat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în 2009, Dani Drăgan şi Dorin Damoc – biologi în cadrul SOR, Viorica Rădulescu – director la SC Piscicola SA, precum şi un reprezentat din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi.

Beneficiarul acestui proiect este Societatea Ornitologică Română, în calitate de custode, iar valoarea proiectului se ridică la 15.363.463,6 lei. Totodată, perioada de implementare este 1 iunie 2017 – 31 mai 2020, iar suprafață totală în proiect este 20.095 de hectare, şase arii naturale protejate pe cinci planuri de management. Scopul proiectului este elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate: ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței – Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței.

Printre activităţile din cadrul proiectului se numără: elaborarea studiilor necesare fundamentării planurilor de management şi măsurilor de conservare; inventarierea, monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor; stabilirea necesităților de hrană şi habitat ale speciilor de interes comunitar; evaluarea impactului managementului piscicol asupra biocenozelor acvatice, precum şi elaborarea unui set de măsuri privind corelarea activităților piscicole cu ciclul biologic anual al biocenozelor din interiorul siturilor, în special,  al populațiilor de păsări; evaluarea activităților cu potențial impact antropic (presiuni şi amenințări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi execuția hărților GIS.

“La definirea acestor situri nu s-a plecat de la ideea unei protecții stricte, care să interzică activitatea umană. Dimpotrivă, se consideră că în foarte multe situaţii activităţile umane de gospodărire a resurselor naturale pot continua, într-o manieră durabilă. În multe cazuri prezenţa habitatelor şi a speciilor din siturile Natura 2000 se datorează în special modului în care de sute de ani sunt gospodărite durabil pădurile, păşunile sau fâneţele. Planul de management al unei arii naturale protejate reprezintă  documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management. Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSP0051 Iezerul Călărași (5008.70 de hectare) a fost desemnată prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările și completările ulterioare. Alte arii naturale protejate sunt: Lacul Gălăţui (ROSPA0055), Braţul Borcea (ROSPA0012), Ciocăneşti – Dunăre (ROSPA0021), Dunăre – Ostroave (ROSPA0039), Olteniţa – Mostiştea – Chiciu (ROSCI0131), Canaralele Dunării (ROSCI0022). Iezerul Călărași este desemnat pentru: peste o sută de specii de păsări, 30 de specii de păsări foarte importante şi trei specii vulnerabile la nivel global”, au menţionat reprezentanţii SOR.