Având în vedere adresa Spitalului Municipal Oltenița nr. 11039/2020 privind solicitare finanțare extindere/modificare rețea oxigen; dezbaterile din cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Călărași, din data de 25 noiembrie 2020; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgentă, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; şi în temeiul art. 10 alin.3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004, CJSU Călăraşi a hotărât următoarele: se constată situaţia de urgență cauzată de neasigurarea cantității de oxigen necesare, precum și de subdimensionarea actualei rețele de transport oxigen; se aprobă în regim de urgență solicitarea Spitalului Municipal Oltenița referitoare la finanțarea extinderii/modificării rețelei de oxigen a unităţii sanitare. Managementul spitalului olteniţean va aplica procedurile în cauză.