Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi pune la dispoziţia şomerilor aproximativ 300 de locuri de muncă.

Posturile disponibile sunt următoarele: administraţie publică/servicii publice: controlor (trei posturi), muncitor calificat lăcătuş mecanic (un post), ofiţer cont (un post); alimentaţie publică: bucătar (un post), ajutor de bucătar (un post), brutar (trei posturi), patiser (patru posturi), muncitor necalificat (două posturi), lucrător bucătărie (două posturi), femeie de serviciu (două posturi), ospătar (două posturi), ajutor de ospătar (două posturi), lucrător comercial (trei posturi), vânzător (un post), secretară (un post), măcelar (un post), lucrător gestionar (un post), brutar (două posturi); confecţii textile: contabil (un post), inspector resurse umane (un post), confecţioner articole textile (25 posturi), muncitor necalificat în confecţii (10 posturi), vânzător (un post); construcţii: electrician (şapte posturi), inginer electrician (trei posturi), inginer energetic (un post), maistru electrician (trei posturi), lăcătuş montator (trei posturi), lăcătuş mecanic (trei posturi), sudor (trei posturi), mecanic maşini utilaje (trei posturi), conducător autospeciale (20 posturi), muncitor necalificat (43 posturi), mecanic auto (cinci posturi), electrician auto (cinci posturi), excavatorist (două posturi), şofer (două posturi), fierar betonist (30 posturi), dulgher (30 posturi); alte activităţi: operator la maşini-unelte cu comandă numerică (un post), tehnician mecanic (un post), electromecanic (un post), inginer industria alimentară (un post), arhivar (un post), operator procesare texte imagine (un post), marinar fluvial (un post), tractorist (un post), mecanic agricol (un post), muncitor necalificat (un post), inginer zootehnist (două posturi), tehnician veterinar (un post), electrician (un post), secretară (două posturi), agent de vânzări (un post), agent de securitate (34 posturi), paznic (un post); transporturi: mecanic auto (cinci posturi), muncitor necalificat (două posturi), mecanic auto autocamioane (două posturi), şofer C+E (două posturi).

Şomerii interesaţi să ocupe un post vacant se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.