Serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică.

Prin utilizarea Spațiului Privat Virtual evitați deplasarea la unitatea fiscală, iar avantajele sunt următoarele: accesul facil, disponibil permanent și gratuit; posibilitatea de a depune declarații prin completarea formularelor on-line; posibilitatea de a solicita diferite documente(situația obligațiilor de plată, nota de plată, situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit); posibilitatea de a primi decizii de impunere și alte acte administrativ fiscale; posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin formularul de contact inclus în SPV; permite obținerea informațiilor fiscale privind situația personală.

Prin transmiterea documentelor în mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

În plan local, Spaţiul Privat Virtual înregistrează la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Călărași un număr de 8.424 de utilizatori, care s-au înrolat în aplicaţie de la lansarea acesteia, în anul 2014, şi până în prezent.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link:

SPV – INSTRUCTIUNI.

Totodată, în sediul AJFP Călărași și serviciile fiscale teritoriale sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii pot fi îndrumaţi de către functionarii publici în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Lista sediilor ANAF, în care sunt calculatoare destinate auto-servirii, se găsește pe site-ul instituției www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.