Ministerul Finanţelor Publice (MFP) urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne şi accesibile. În acest context, au fost implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor.

Serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică.

SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019  au fost aduse modificări și completări în SPV.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link:

SPV – INSTRUCTIUNI.

Totodată, în sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Călărași și serviciile fiscale teritoriale, sunt la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Lista sediilor ANAF, în care sunt calculatoare destinate auto-servirii, se găsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.