Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Călăraşi, din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, a publicat modalităţile de plată pentru operaţiunile de înmatriculare şi permise.

 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 1 octombrie 2020, plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise vor putea fi achitate, astfel: tarifele reprezentând contravaloarea: certificatelor de înmatriculare; autorizaţiilor de circulaţie provizorie; permiselor de conducere; se vor încasa exclusiv în cont BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată: virament; mijloace de plată online; Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (SNEP) – ghişeul.ro; POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaţionalizare.

Contravaloarea documentelor anterior menţionate nu se mai poate achita la ghişeu.

Tarifele aferente confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare se vor achita în contul RO56TREZ201502601X006255 deschis la TREZORERIA MUN. CĂLĂRAŞI, beneficiar Instituţia Prefectului – Judetul Călărași, Cod de Identificare fiscală 4293973, prin: virament; mandat poştal; numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului; la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

Documentele de plată emise anterior îşi păstrează valabilitatea.