Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Călăraşi, colectează anual o cantitate de aproximativ 2.500 de kilograme de deşeuri de aluminiu, rezultate în urma confecţionării, abandonării de către populaţie şi a retragerii de la foştii proprietari a plăcuţelor cu numere de înmatriculare, cantitate ce trebuie valorificată lunar prin agenţi economici autorizaţi în acest sens.

Operatorii economici, interesaţi de achiziţionarea acestor deşeuri pentru cantitatea aferentă anului 2018, sunt rugaţi să depună oferta de preţ pe kilogram la Registratura Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, strada Sloboziei nr. 9 – 11, municipiul Călăraşi, până cel târziu la data de 19 februarie 2018, ora 10:00, însoţită de următoarele documente: certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare – cumpărare, preluare deşeuri neferoare; autorizaţia de mediu, copie conform cu originalul; certificat de atestare fiscală. Criteriul de atribuire al contractului este preţul unitar lei per kilogram cel mai mare ofertat. Se va încheia un contract de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 12 luni.