Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi modifică preţul gigacaloriei în conformitate cu Codului fiscal, prin care se stabileşte cota TVA de 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017. Astfel, preţul local de producere şi distribuţie a energiei termice pentru populaţie, aprobat prin HCL nr. 13/2016 şi avizat prin Avizul Preşedintelui, se modifică de la 343,18 lei/Gcal, inclusiv TVA (20%) la 340,32 lei/Gcal, inclusiv TVA (19%). Conform Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat, aprobată prin Ordinul nr. 21/514/2006, preţul local de facturare a energiei termice destinată populaţiei se modifică după cum urmează: preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la consumatorii finali – 340,32 lei/Gcal, inclusiv TVA, din care se scade subvenţia unitară ce este asigurată de autoritatea administraţiei locale şi reprezintă subvenţia necesară acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distibuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţă. Cota procentuală ce este asigurată de autorităţile publice locale este de 40% din preţul de producere, in conformitate cu HCL nr. 13/2016, privind  aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei şi a cotei procentuale de subvenţionare a energiei termice destinată populaţiei, în municipiul Călăraşi este de 40% x 340,32 lei/Gcal = 136,13 lei/Gcal, inclusiv TVA. Astfel, preţul de facturare de 204,19 lei/Gcal, inclusiv TVA.