Fermierii activi pot beneficia de sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor, prin intermediul SubMăsurii 17.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.  Sesiunea de primire a cererilor de finanțare este deschisă până la data de 30 noiembrie 2019, iar alocarea financiară disponibilă este de 42.797.487 de euro.  Cererile de finanțare se depun on-line pe site-ul www.afir.info, iar pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente, disponibile pe site, la secțiunea Investiții PNDR, în pagina SM 17.1.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 de euro standard output (SO); 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO.

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare: fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta; arșița; inundațiile; grindina; înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată; furtuna, vijelia, uraganul sau tornada; infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va încheia un contract cu o societate de asigurare pentru riscurile prevăzute de submăsură, angajându-se să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract. Documente relevante privind implementarea submăsurii: Ghidul solicitantului publicat pe pagina de web a AFIR (www.afir.info/Investiții PNDR/sM 17.1) şi informații suplimentare pe paginile web ale Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – www.afir.info și Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – www.madr.ro.