Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a vorbit în ultima conferinţă de presă, despre lucrările aflate în derulare şi cele propuse pentru următoarea perioadă. În rândurile ce urmează vă prezentăm lucrările efectuate, valoarea lor şi stadiul în care se află:

LUCRĂRI IN DERULARE

 

NR OBIECTIV VALOARE

LEI

CU TVA

OBSERVAŢII
1. Reabilitare reţea apa str. Năvodari între str. Digului şi str. Prel. Luceafarului 81.724,44 Lucrare aflată în stadiul de refacere a străzii.
2. Asfaltare str. Liliacului 155.952,77 s-au montat bordurile pe ambele părţi,

s-a realizat ridicarea la cota a căminelor,

s-au asfaltat trotuarele şi urmează carosabilul.

3. Obiectivul “Execuţie parc Sala polivalentă” 193.036,26 Termen de execuţie până la data de 31.05.2018.

Lucrări finalizate – se pregăteşte cartea tehnică în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor.

4. Înfiinţare reţea canalizare str. Cuza Vodă şi adiacente 116.909,11 S-a finalizat execuţia reţelei de canalizare şi urmează execuţia racordului.
5. Documentaţie tehnică şi execuţie parcare Sala polivalentă 223.335,63 S-a transmis ordin de începere a lucrărilor, urmând să înceapă execuţia acestora.

Există studiu de fezabilitate şi autorizaţie de construire, urmând a fi demarată execuţia lucrărilor.

6. Reparaţii străzi mun. Călăraşi –lot 2 4.836.578,90 Termenul de finalizare a fost prelungit până la data de 10.07.2018.

Aducere la cota capace şi geigere, remediere asfalt şi marcaje.

S-au început ridicări topo pe zonele deteriorate.

7. Canalizare menajeră str. Fundătura Cazărmii IV 106.689,45 S-a obţinut autorizaţia de contruire

Urmează transmiterea ordinului de începere a lucrării în data de 21.05.2018.

8. Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă- lotul 1

 

7.463.338,42 S-a depus documentaţia la avizatori.
9. Întreţinere trotuare str. Bucureşti (între bld. Cuza Voda şi str. Eroilor) 497.940,63 S-au executat lucrări pe ultimul tronson între bld. Cuza Voda şi str. Dorobanţi.
10. Întreţinere parcare bl. B33 45.981,60 A fost transmis ordinul de începere a lucrării şi s-au stabilit detaliile execuţiei parcării.
11. Reparaţii reţea canalizare bl. H7. H 16, N 25 63.890,51 Urmează transmiterea ordinului de începere a lucrării.
12. Extindere reţea apă

Km 4

164.528,64 – reţeaua de alimentare cu apă este funcţională, urmând să se execute refacerea carosabilului şi a intrărilor în proprietăţi.
13. Reţea de apă potabilă Siderca – Uzina de apă 3.380.918,54 S-au efectuat probele de presiune la reţeaua de apă de la Siderca până la uzina de apă Călăraşi.

Urmează recepţia la terminarea lucrărilor.

14. Execuţie bazin de înot didactic 7.456.520,96 Se stabilesc soluţiile tehnice de racordare la utilităţi.

 

 

 

LUCRĂRI PROPUSE

 

NR OBIECTIV VALOARE

LEI

CU TVA

OBSERVAŢII
1. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric „Poşta Veche” – Execuţie lucrări 8.934.991,12 Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului.

În acest moment, obiectivul de investiţii se află în faza de evaluare a propunerilor financiare.

2. Construire grădiniţa cu 8 grupe – rest de executat 1.654.943,59 Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului.

În acest moment, obiectivul de investiţii de află în faza de evaluare a propunerilor financiare.

3. Reparaţii capitale străzi în mun. Călăraşi – lot 1 7.040.308,35 Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului.

În aşteptare semnare contract.

4. Canalizare pluvială str. Năvodari tronson Prelungirea Luceafarului – str. Victoriei 762.593,54 Execuţia lucrărilor va începe după atribuirea contractului.

În aşteptare decizie de la CNSC la  contesţia nr. 2.

5. Modernizare str. Griviţa 3.339.782,01 Dupa stabilirea soluţiei tehnice şi corelarea lucrărilor de suprastructură cu lucrările de introducere a cablurilor în subteran şi întocmirea documentaţiei tehnico-economice, se va recepţiona proiectul de modernizare şi va demara procedura de achiziţie publică.
6. Extindere reţea apă strada fără nume (intrarea Măgureni) 46.809,84 S-a obţinut Certificatul de urbanism. Urmează pregătirea documentaţiei pentru depunerea avizelor în vederea autorizării şi execuţia lucrărilor.
7. Canalizare pe str. Oborului 190.281 S-a semnat contractul de execuţie a lucrărilor.
8. Canalizare pe str. Doina 79.918,02 S-a obţinut certificatul de urbanism şi urmează demararea lucrărilor.
9. Reabilitare clădire hala legume -fructe Piaţa Big 1.104.214,52 Procedura de achiziţie publică se afla în derulare.

După atribuirea contractului urmează execuţia lucrărilor.

10. Înfiinţare Creşa în Municipiul Călăraşi 2.027.996,69 S-a semnat contractul de finanţare prin PNDL.

Pregătire documentaţia de atribuire a achiziţiei publice.

11. Canalizare menajeră şi pluvială cartier Măgureni 5.156.959,96 Au fost contractate serviciile de proiectare. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici va demara procedura de achiziţie publică.
12. Modernizare Bazar Big 6.143.421,93 Pregătire documentaţia de atribuire a achiziţiei publice.