Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei ordinare de ieri, 30 ianuarie, Proiectul de hotărâre  privind acordarea unor stimulente financiare lunare pentru atragerea și menținerea medicilor angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și medicilor angajați cu contracte de muncă pe durată determinată, stabiliți de Comitetul Director, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, la nivelul a maxim două salarii minime brute pe țară, în limita plafonului maxim stabilit conform prezentei hotărâri.

Stimulentele financiare lunare se acordă în principal, dar nu exclusiv, pentru medicii angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, pentru medicii încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și pentru medicii angajați cu contracte de muncă pe durată determinată, angajați în cursul anilor 2017 şi 2018, pe baza criteriilor stabilite de Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență  Călărași.

Prin excepție, medicii angajați cu contracte de muncă pe durată determinată au obligația de a semna un angajament conform căruia vor desfășura activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi pe toată durata convenită a contractului. Nerespectarea angajamentelor atrage obligația persoanelor beneficiare de restituire a stimulentului financiar acordat, cu excepția cazului în care contractele individuale de muncă ale acestor persoane încetează din motive neimputabile lor.

Sumele cu titlu de stimulente financiare se acordă în limita unui plafon maxim de 80.000 de lei lunar. Sumele cu titlu de stimulente financiare lunare se asigură din bugetul propriu al județului Călărași și vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean Călăraşi. Sumele prevăzute vor fi acordate prin decizia managerului, cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație solicitat, în prealabil, în baza hotărârii Comitetului Director.

Lunar, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi va informa Consiliul Județean Călărași cu privire la derularea programului de acordare a stimulentelor financiare, numărul beneficiarilor și plățile efectuate.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării bugetului propriu al judeţului Călăraşi pentru anul 2018, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 103 din 31 mai 2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean Călărași.