Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 de lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.
Angajarea se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut anterior angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane menţionată în baza: unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de şase ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Călăraşi în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar: angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii; angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, str. 13 Decembrie, nr. 12, sau la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Olteniţa.