Strategia de dezvoltare integrată, plasată sub responsabilitatea comunității, pentru zona pescărească „Dunărea Călărășeană” a fost selectată pentru a fi finanțată prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

 

În cadrul Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2016 – 2023, se propune implementarea unor proiecte de interes pentru zonă. Obiectivele Strategiei sunt: dezvoltarea viabilă și competitivă acvaculturii și a pescuitului comercial; dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti prin asigurarea condițiilor pentru creşterea bunăstării şi a coeziunii sociale şi de respectare a mediului; consolidarea parteneriatului şi întărirea capacităţii organizaţionale. Aceste obiective vizează atât susținerea dezvoltării sectorului pescăresc, prin adăugarea de valoare produselor locale de pescuit și acvacultură, prin stimularea creativității diferiților actori din zonă, astfel încât, să identifice, pe parcursul  procesului de producție și valorificare a produselor de pescuit şi acvacultura, elemente de  noutate, fie sub aspect tehnic şi tehnologic, fie sub aspect de marketing, cât și activități de creare a condițiilor pentru exploatarea sustenabilă a resurselor  naturale și de mediu, implicit dezvoltarea turismului. În perioada următoare, echipa tehnică a FLAG “Dunărea Călărășeană” va realiza o serie de activităţi de animare a teritoriului, în scopul consolidării parteneriatului şi identificării de proiecte și de modalități și oportunități de cooperare. Organizația a implementat, în perioada 2012 – 2015, o primă strategie de dezvoltare a zonei pescăreşti, beneficiind de un buget de circa patru milioane euro, în cadrul Programului Operaţional de Pescuit (POP), sumă cu ajutorul căreia au fost implementate 23 de proiecte. Teritoriul FLAG „Dunărea Călărăşeană” este format dintr-un număr de 20 de unităţi administrativ-teritoriale: Chirnogi, Olteniţa, Ulmeni, Spanţov, Chiselet, Mânăstirea, Dorobanţu, Ulmu, Vlad Ţepeş, Independenţa, Ciocăneşti, Grădiştea, Cuza-Vodă, Călăraşi,  Modelu, Roseţi, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Borcea – aflate în partea de sud a judeţului Călăraşi, pe malul stâng al fluviului Dunărea (de la kilometrul 450 la kilometrul 372) şi al braţului Borcea (de la kilometrul 100 la kilometrul 48), în plină Câmpie a Bărăganului şi Lunca Dunării. Suprafaţa zonei însumează 2.320 de kilometri pătraţi (43% din suprafaţa judeţului Călăraşi).