Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au apobat, în şedinţă de îndată, indicatorii tehnico-economici pentru investiţia ,,Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea estimată a investiţiei ,,Reparatii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi” este de 7.746.332,02 lei cu TVA. Astfel, s-a aprobat şi cofinanţarea de la bugetul propriu al municipiului Călăraşi pentru plata unor cheltuieli aferente proiectului ,,Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi”, care nu se finanţează din bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar etc., în valoare estimată de 2.850.530,05 lei cu TVA, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea contractului, ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Trei străzi vor fi reparate

Pentru investiţia ,,Reparatii capitale strazi in Municipiul Calarasi – Lot 1, judetul Calarasi”, valoarea estimata a investitiei este de 7.746.332,02 lei cu TVA. Strazile propuse prin proiect pentru a fi reparate sunt: Muşeţelului – 775,30 m, Ştirbei Vodă – 657,48 m, B-dul Cuza Vodă– 626,00 m. Din cauza defecţiunilor părţii carosabile, circulaţia se desfăşoară cu un grad de dificultate ridicat, viteza de circulaţie admisă în localităţi de 50km/h neputând fii atinsă din cauza disconfortului creat. Luând în considerare faptul că zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora. Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, a fost adoptat Programul naţional de dezvoltare locală care conduce pe termen lung la asigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.

Programe de investiţii în infrastructura locală prin PNDL 

În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora.          În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru comunităţile locale. De aceea, pentru revitalizarea municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale.

Cofinanţare de peste 2,8 milioane de lei

Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare şi o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul urban. Astfel, Programul este compus din următoarele subprograme: Subprogramul „Modernizarea satului românesc”; Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”; Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”. Municipiul Călărași a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice includerea in Programul naţional de dezvoltare locală, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”. Cofinanţarea de la bugetul propriu al municipiului Călăraşi este de 2.850.530,05 lei cu TVA. Aceste sume reprezintă cheltuieli neeligibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.