Guvernul a aprobat în data de 8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) și  la inițiativa CFR Călători, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a solicitat constant în ultimele zile reprezentanților Guvernului României să urgenteze aprobarea HG convenite cu CFR Călători care să modifice reglementarea transportului studenților cu trenul și să prelungească valabilitatea legitimațiilor vizate din anul universitar precedent. Astfel, ANOSR anunță că, din momentul publicării în Monitorul Oficial, prin Hotărârea Guvernului aprobată săptămâna trecută, studenții vor putea procura bilete gratuite cu legitimația vizată pentru anul universitar 2019 – 2020 până la data de 31 octombrie 2020.

De asemenea, Guvernul României a acceptat amendamentul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România privind posibilitatea procurării de bilete online pe durata stării de urgență/stării de alertă fără a fi nevoie de legitimația de calătorie, în baza unei adeverințe de student eliberate electronic de universitate.

ANOSR reaminteşte că la începutul lunii septembrie, Horia Șerban Oniţa, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, s-a întâlnit cu reprezentanții CFR Călători pentru stabilirea pașilor necesari în vederea operaționalizării posibilității studenților de a obține online bilete și abonamente gratuite în cadrul transportului feroviar. Deoarece contextul pandemic a impus cu atât mai mult respectarea după trei ani a acestui deziderat, ANOSR a semnat cu CFR Călători un protocol prin care instituția și-a asumat că de la 1 octombrie 2020 procurarea online de bilete și abonamente să devină realitate.

Din 2017 până în prezent, nu s-a asigurat o conectivitate dintre Registrul Matricol Unic (RMU) și baza de date a Ministerului Transporturilor, după cum prevedea legislația în vigoare. Astfel, CFR Călători și-a asumat promovarea prin Ministerul Transporturilor a unei propuneri pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42 din 2017, astfel încât biletele să poată fi procurate online fără utilizarea Registrului Matricol Unic.

Încă din 2017, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a început demersuri pentru a obține facilități la transportul feroviar pentru studenți. Astfel, de mai bine de trei ani, toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată (indiferent dacă este de stat sau privată), indiferent de programul de studii (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor  (buget/taxă), indiferent de vârstă sau naționalitate, beneficiază de un număr nelimitat de călătorii gratuitate la toate tipurile de trenuri, indiferent de operatorii de transport feroviar, clasa a II-a.

Pentru călătoriile cu vagon de dormit sau la clasa I, studenții plătesc doar diferența de clasă, tariful de rezervare clasa I sau suplimentul de pat, după caz, legitimația de călătorie de bază fiind achiziționată gratuit și în aceste cazuri.

În ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.