Executivul a aprobat o Hotărâre prin care se modifică și se completează normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2018, care prevede acordarea de subvenții atât pentru angajatori, cât și pentru angajați.

 

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, angajatorii care încheie un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 de lei lunar. Suma acordată anterior era de 1.125 de lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 de lei, în cazul absolvenților.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (în prezent ISR = 500 de lei, astfel că subvenția nu poate depăși 2.000 de lei).

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 de lei la 1.000 de lei, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni. Astfel, prima de activare, în valoare de 1.000 de lei, se va plăti în două tranșe, 50% în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea ei și 50% în luna următoare expirării perioadei de trei luni de la angajare.