Suplinitorii calificaţi, care nu au depus dosare în luna mai şi solicită participarea la concursul de suplinire din 1 septembrie 2020, vor depune dosare la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi în zilele de 26 şi 27 august 2020, între orele 09:00 – 14:00.
Concursul va avea loc în data de 1 septembrie 2020, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din municipiul Călăraşi. Nu se organizează concurs pentru disciplinele: geografie, istorie, socio-umane şi biologie.
Pentru a elimina din birocraţia înscrierilor la concurs, candidaţii, care au depus dosare în luna iulie 2020 şi care nu s-au prezentat/s-au retras de la concursul din 29 iulie 2020, vor fi înscrişi în borderourile de sală, urmând să completeze o cerere în ziua concursului.
Suplinitorii cu studii necorespunzătoare postului vor depune dosarele pentru testare în zilele de 27 şi 28 august 2020, între orele 09:00 – 14:00.
Testarea va avea loc în data de 1 septembrie 2020 doar pentru posturi de învăţători şi educatoare.
Repartizarea în regim de plată cu ora
Directorul unității emite decizie de încadrare la plata cu ora pentru personalul titular al unității și, în baza cererilor primite în școli, va trimite la Inspectoratul Şcolar Judeţean tabele cu propuneri de plata cu ora pentru personalul didactic titular din alte unități de învățământ, personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat. Cererea de încadrare prin plata cu ora se găseşte pe site-ul ISJ Călăraşi.
Între 28 și 31 august 2020 se va face înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare.
Până la data de 1 septembrie 2020 va avea loc atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare.
Tot până la aceeaşi dată se va realiza atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (suplinitori calificaţi repartizaţi prin decizia ISJ la nivelul unității.
De asemenea, până la 1 septembrie, se va acorda avizul pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învățământ și depunerea/transmiterea acestui aviz la inspectoratele școlare.
De altfel în zilele de 1 şi 2 septembrie, va avea loc transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate şi a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare.