Consilierii locali vor supune la vot, astăzi, în cadrul unei şedinţe ordinare, proiectul de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând SC Ali Trans Com SRL pentru elevii din municipiul Călăraşi. Dacă acest proiect va fi aprobat, în anul şcolar 2017 – 2018, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din municipiul Călăraşi vor beneficia de 50% reducere la abonamentele lunare pe mijloacele de transport public local de călători, aparţinând SC Ali Trans Com SRL.

 

Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, în data de 18 iulie 2017 a fost încheiat, cu SC Ali Trans Com SRL, contractul de gestiune delegată prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călăraşi, cu nr. 28310. Contractul a fost încheiat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 40/23.03.2017.

„Ca urmare a semnării contractului, este necesar a se aproba tariful subvenționat pe mijloacele de transport public local de călători pentru elevii din municipiul Călărași. În conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun. Finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. Primăria Municipiului Călărași dorește să vină în sprijinul elevilor care frecventează cursurile școlilor din municipiul Călărași și, conform legislației în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Călărași aprobă reducerea tarifului cu 50% pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun a elevilor din municipiul Călărași, în acest mod realizându-se una din măsurile de protecție specială a acestei categorii de persoane”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Eliberarea abonamentelor va fi efectuată de către Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi, la solicitarea unităţilor de învăţământ în baza unui tabel nominal, însoţit de copie de pe cererea elevilor, semnat şi aprobat de către conducătorul instituţiei şcolare. Tabelul nominal se întocmeşte de către conducătorul unităţii de învăţământ în baza cererilor depuse de solicitanţii abonamentelor. După ridicarea abonamentelor de la Compartimentul Transport Public Local, conducerea instituţiei şcolare va asigura predarea acestora către solicitanţi prin întocmirea unui proces verbal de predare – primire, iar o copie a acestuia va fi comunicată Compartimentului Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.