Ca urmare a avizului eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, au fost aprobate nivelurile de preţ pentru următoarele tipuri de documente: permis de conducere şi certificat de înmatriculare. Astfel, în data de 17 iunie 2020 au intrat în vigoare noile tarife: 89 de lei – permis de conducere, 49 de lei – certificat de înmatriculare.

Pentru stabilirea noilor tarife, s-a avut în vedere data ultimei majorări de preţ pentru permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare, respectiv martie 2009, ajustate în limita indicelui preţului de consum (JPC) de 135,10% înregistrat în perioada martie 2009 – februarie 2020, respectiv cu indicele preţului de consum de 131,59% rezultat prin luarea în calcul a coeficientului de corecţie de 0,9 care reflectă avantajul consumatorului, potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 669/2001.

Modalităţile de încasare rămân neschimbate.