Începând din luna mai a anului acesta, Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi percepe chirie şi pe terenul de sub casă. Chiria este plătită doar de către locatarii de la ANL 2, nu şi de cei de la ANL 1. Întrebaţi de ce această diferenţă între chiriaşi, reprezentanţii SPCTAFL Călăraşi ne-au răspuns că nu au în administrare şi terenul de la ANL 1. În situaţia în care Primăria Municipiului Călăraşi nu are în administrare terenul de sub locuinţele din cartierul ANL 1, nu pot fi întocmite cărţile funciare. Fără cărţi funciare, casele nu pot fi scoase la vânzare. Locuinţele de la ANL 1 au fost repartizate chiriaşilor în anul 2004, pe ultima sută de metri a mandatului fostului primar al municipiului, Mirel Daniel Ţuţuianu. Am solicitat un punct de vedere oficial al Primăriei Călăraşi în legătură cu această problemă pe care îl vom publica integral în momentul primirii. Se pare că în perioada următoare, pe masa consilierilor locali va fi introdus un proiect de hotărâre ce vizează majorarea chiriilor pentru locuinţele ANL. Luna trecută, consilierii locali au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL, situate pe raza municipiului nostru şi aflate în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi. Locuinţele ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora. Vânzarea locuinţelor ANL se realizează la solicitarea chiriaşului după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului. Pentru a putea cumpăra o locuinţă, chiriaşul nu trebuie să figureze cu debite la plata chetuielilor de întreţinere şi la chirie. De asemenea, titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – nu trebuie să deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor – părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37.00 de metri pătraţi, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANL