Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi desfăşoară luna aceasta sesiunea de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală. Termenul de depunere a documentelor necesare procesului de contractare pentru anul 2017 s-a prelungit până pe 16 martie.
Vă reamintim că pentru furnizorii, care, la data de 31 martie 2017, se află în relaţie contractuală cu CJAS Călăraşi, contractele pentru acest an se prelungesc prin acordul părţilor până pe 31 decembrie, prin acte adiţionale. Pentru furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Călăraşi, se vor încheia contracte până la finele anului. Termenul limită de depunere a cererilor de iniţiere/continuare a relaţiilor contractuale însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor este 16 martie 2017. Nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare şi neîncheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale cu furnizorii respectivi în actuala sesiune de contractare.
Totodată, pe 20 martie se va afişa, pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, lista cu frunizorii admişi sau respinşi. Data de 21 martie 2017, ora 16:00, este termenul limită pentru depunerea contestaţiilor în scris la secretariatul CJAS, iar pe 22 martie, ora 16:00, se vor afişa rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor.
De menţionat că negocierea contractelor şi a clauzelor contractuale se va face în intervalul 23 – 29 martie, iar semnarea contractelor va avea loc în zilele de 30 şi 31 martie.
Programarea pe categorii de furnizori în vederea semnării contractelor de ambele părţi se va afişa pe site-ul instituţiei, pe fiecare categorie, pe zile şi intervale orare. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnarea contractelor este 31 martie 2017.