Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de minimis aferentă schemei GBER sM 4.2 a fost prelungit până la 30 iunie 2020, ora 17:00. Astfel, pe pagina oficială de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, https://www.afir.info, a fost publicat Anunțul de prelungire a sesiunii de primire a proiectelor pentru schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă schemei de ajutor de stat GBER pentru SubMăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”.