În conformitate cu art. 1, alin.(3) din Ordinul nr. 2028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare, termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor individuale de replantare este 31 decembrie 2020.

Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole informează că modelul pentru cererile de conversie se regăseste în Ordinul nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin.

Cererile se depun la direcția agricolă județeană pe raza cărora s-a efectuat defrișarea.

Valabilitatea autorizațiilor de replantare provenite din conversia drepturilor individuale este identică cu cea a drepturilor din care provin.