Termenul pentru plata indemnizațiilor acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice a fost prorogat

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/17.12.2021 cu privire la unele măsuri fiscal bugetare, termenul pentru plata indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2023.

Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023.