Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că tichetele gratuite pentru transportul public local se eliberează la Compartimentul Transport Public Local (aflat la demisolul sediului instituției din strada București, nr. 140A), de luni până joi, între orele 09:00 şi 14:00, și vineri, între orele 08:30 şi 11:30.

Documentele necesare eliberării acestor tichete sunt următoarele: pensionari cu pensie de până la 1.200 lei: buletin de identitate/carte de identitate copie și original, talon de pensie (ultimul emis, copie și original); beneficiarii Legii 44/1994 privind veteranii de război: buletin de identitate/carte de identitate copie și original, documente doveditoare care atestă această calitate (copie și original); beneficiarii Legii 341/2004 privind eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989: buletin de identitate/carte de identitate copie și original, documente doveditoare care atestă această calitate (copie și original); beneficiarii Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic: buletin de identitate/carte de identitate copie și original, documente doveditoare care atestă această calitate (copie și original); cetățenii de onoare ai municipiului Călărași: buletin de identitate/carte de identitate copie și original, documente doveditoare care atestă această calitate (copie și original).

De menţionat faptul că tichetele gratuite se eliberează doar titularilor.

La sediul Direcției de Asistență Socială Călărași, situat în Călărași, strada Flacăra, nr. 23, judeţul Călărași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:00, se vor solicita abonamente de către persoanele cu handicap, prin asistentul personal, după caz, care vor depune o cerere prin care solicită acordarea abonamentelor de călătorie în regim gratuit, însoțită de xerocopie a actului de identitate, o fotocopie a certificatului de handicap, precum și alte documente din care să reiasă gradul de handicap.