Cele cinci spitale din judeţul Călăraşi trebuie să îşi constituie servicii private pentru situaţii de urgenţă. Mai exact, conform Ordinul Ministrului Afacerilor Interne (OMI) nr. 96/2016, art. 7, spitalele cu peste o sută de paturi trebuie să îşi constituie servicii private pentru situaţii de urgenţă sau să încheie contracte cu firme autorizate în domeniu. De asemenea, instituţiile pot instrui angajaţi pe care să îi transforme în pompieri voluntari, însă persoanele respective trebuie să corespundă fizic şi să atingă baremele impuse pentru încadrarea personalului: pista cu obstacole pe 100 de metri, conform Regulamentului concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanţă de 200 de metri; urcare două etaje echipat cu aparatul individual de protecţie respiratorie; tracţiune la bară.

Cine trebuie să îşi constituie serviciu de pompieri

Au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare: clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1.000, forma de învăţământ – zi; clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;  clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;  clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri; clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 de metri pătraţi; clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200; clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit; h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 de metri pătraţi, cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire. Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private se antrenează în bazele de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau ale altor servicii, în baza unor protocoale. Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.

Serviciul privat trebuie să intervină înaintea pompierilor militari

Conform noilor prevederi legale, angajaţii serviciului privat trebuie să intervină înaintea pompierilor militari. Alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, precum şi, după caz, a entităţii cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol; realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar; acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de către entitatea cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol; participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean. Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor sau, după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

Dr. Dumitrescu: „ISU Călăraşi este peste drum de noi!”

 Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, dr. Spiridon Dumitrescu, ne-a precizat că are în structură aprobate 102 paturi, însă în realitate doar 86 sunt contractate cu CJAS. Mai mult, nu se justifică constituirea unui serviciu privat în cadrul instituţiei în condiţiile în care sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi se află în imediata apropiere. „În structură avem aprobate 102 paturi. Ulterior, conform unui ordin al Ministerului Sănătăţii, s-a restructurat numărul de paturi la 86. Noi vrem să se stabilească o dată clar numărul de paturi pentru că la obligaţii avem 102 paturi, iar la plată ne încadrează la 86. Sperăm ca documentele de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, care atestă că avem 86 de paturi contractate, să fie suficiente pentru a demonstra că nu ne încadrăm pentru constituirea Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. O altă problemă identificată de noi, în noua legislaţie, este alertare în caz de urgenţă. Alertăm mai întâi Serviciul Privat apoi ISU. Ce sens are, când ISU se află peste drum de noi? Până se mobilizează Serviciul Privat, ajung pompierii şi rezolvă situaţia”, a menţionat dr. Dumitrescu.

În legătură cu aceeaşi situaţie, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, Silviu George Didilescu, ne-a declarat: „Pe 15 februarie am primit controlul de la ISU Călăraşi şi ni s-a comunicat că nu asigurăm constituirea Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul spitalului. Nu ştiam de această prevedere legală. Am luat la cunoştinţă şi trebuie ca până pe data de 28 februarie 2017, să transmitem demersurile efectuate pentru remedierea situaţiei. Am primit promisiunea că vom fi consiliaţi de cadrele ISU pentru a găsi o soluţie în cel mai scurt timp. În primă fază, modul creat la spital din persoanele angajate ca TESA. Vedem dacă nu corespunde această modalitate vom contracta o firmă privată”.