Tinerii călărăşeni, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, pasionaţi de diplomaţie şi problematici de tineret, pot participa la programul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite 2017 – 2018”.

Prin acest program sunt vizate: implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret; promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socio-economice; familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu; susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România.

Cine poate candida

Pentru acest porgram pot opta tinerii, cetăţeni români, care, la data depunerii candidaturii, au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani. Mandatul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca delegaţi până la desemnarea următoarei serii de delegaţi. Pe durata mandatului, delegaţii de tineret la naţiunile unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale). Candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România în ultimele şase luni (cel puţin) înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2017 – 2018.
Profilul delegatului de tineret este următorul: tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum trei ani; să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat,); interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite; abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite; abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale ale ONU constituie un avantaj.

Rolul delegaţilor de tineret la Naţiunile Unite

Delegaţii de tineret asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Comisia pentru Dezvoltare Socială. După caz, cei doi delegaţi de tineret pot participa şi la alte acţiuni organizate de ONU pe durata mandatului. Aceştia organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor. De asemenea, delegaţii menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) şi realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă ministerului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a programului “Delegat de Tineret la Naţiunile Unite”. Delegaţii susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale este responsabilitatea delegaţilor de tineret. Varianta finală va fi avizată de MTS şi va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul Ministerului Tineretului şi Sportului. După încheierea mandatului participanţii la programul “Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” trebuie să rămână activi în domeniile: dezvoltarea programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea activităţilor din cadrul programului, dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional, implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale.

Selecţia candidaţilor

Selecţia este un proces transparent şi democratic. La selecţia delegaţilor de tineret contribuie în egală măsură atât reprezentanţi ai instituţiilor statului, cât şi ai societăţii civile. Procesul de selecţie este deschis tuturor cetăţenilor români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani – la momentul depunerii candidaturii – şi are trei etape.
Comisia va fi formată din reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Afacerilor Externe, instituţii/organisme şi/sau internaţionale, ambasade în România, actuali şi foşti delegaţi de tineret. Componenţa comisiei va fi desemnată prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului. În comisia de selecţie nu se admit reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor care au candidaţi la program (conflict de interese).

Etapele pentru selecţia candidaţilor

Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada 30 mai – 30 iunie. În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi zece candidaţi, cinci de sex feminin şi cinci de sex masculin, care vor susţine un interviu faţă în faţă cu membrii comisiei de selecţie. În urma interviurilor, sunt selectaţi patru candidaţi: doi de sex feminin şi doi de sex masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectaţi o fată şi un băiat care obţin statutul de delegaţi de tineret la Naţiunile Unite pentru sesiunea 2017-2018. Candidaţii calificaţi la proba interviului au obligativitatea să continue procedura de selecţie până la finalul acesteia. Candidaţii selectaţi la probele de interviu şi dezbatere finală au obligativitatea să fie prezenţi în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecţie (skype, transmisii video etc).

Ce cuprinde dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: formularul de înscriere; un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass; un eseu de maximum 1.000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman; mărime 12; spaţiere 1,5) cu tema “Care poate fi aportul concret al tinerilor români în realizarea a 3 obiective ale Agendei 2030?”, o scrisoare recentă de recomandare (din anul 2016, 2017) din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se impune), scanată, şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare. La eseu, canidaţii trebuie să precizeze câte o acţiune pentru fiecare obiectiv ales. Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail, cu ataşamentul de preferinţă arhivat, la adresa international@mts.ro, cu menţiunea “Delegat de Tineret la ONU”. Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare. După data de 30 iunie 2017 ora 23,59 – ora României, nici o candidatură transmisă nu mai este considerată validă. Necompletarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus vor duce la descalificarea automată a aplicantului. Comisia de selecţie va evalua aplicaţiile primite, notându-le de la 1 la 10 (1 înseamnă „cel mai slab” şi 10 „cel mai bun”), conform următoarelor criterii: prezenţa activă în mediul civic, experienţe internaţionale, buna cunoaştere a problematicii ONU, buna cunoaştere şi interesul pentru problematica de tineret, claritate şi corectitudine în exprimare, coerenţa argumentării, fluenţa în exprimare în limba străină, motivaţie, pragmatism în identificarea de probleme şi în soluţiile propuse, originalitatea eseului. Plagiatul conduce la eliminarea automată din concurs a candidatului.

Calendarul procedurii de selecţie

Candidaturile se depun pe adresa de e-mail international@mts.ro. Ultima zi de aplicare este 30 iunie 2017, ora 23:59 (ora României). Între 1 şi 9 iulie va avea loc evaluarea aplicaţiilor. În data de 10 iulie 2017 vor fi afişate rezultatele.
În zilele de 11 şi 12 iulie se vor depune contestaţiile. Pe
14 iulie vor fi făcute publice rezultate contestaţiilor şi lista finală a candidaţilor admişi. În data de 17 iulie 2017 se va desfăşura interviul, iar pe 18 iulie va fi susţinută dezbaterea finală şi va avea loc desemnarea delegaţilor de tineret pentru perioada 2017 – 2018.
Orice eventuală modificare a datelor va fi comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Tineretului şi Sportului. La interviu şi la dezbaterea finală vor fi prezenţi şi reprezentanţi ONG cu statut de observatori, câte un membru/ONG. Organizaţia interesată pentru a deveni observator va depune o scrisoare de intenţie în acest sens la adresa email international@mts.ro. MTS va lansa un anunţ în perioada premergătoare fazelor finale. Programul “Delegat de Tineret la Naţiunile Unite 2017 – 2018” înseamnă participarea la sesiunea din septembrie sau octombrie 2017 – Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi la sesiunea din februarie 2018 – Comisia pentru Dezvoltare Socială. Pentru delegaţii de tineret vor fi suportate cheltuielile de transport internaţional şi cazarea la misiunea permanentă a româniei la naţiunile unite strict pentru cele două sesiuni. Alte cheltuieli (taxă de viză, asigurare medicală, cheltuielile de masă pentru cei doi delegaţi) vor fi suportate de aceştia din alte surse de finanţare. Ministerul Tineretului și Sportului nu acoperă transportul de la/până în Bucureşti al candidaţilor din alte oraşe care se prezintă la selecţie. Selecţia va avea loc la sediul MTS, strada Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti. Toate detaliile necesare candidaţilor cu privire la ora, sala de concurs vor fi anunţate în timp util tuturor candidaţilor prin telefon sau e-mail.