Persoanele cu studii primare vor putea obține o calificare urmând programele de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă. Potrivit noilor reglementări, care modifică Legea nr. 279/2005, persoanele cu vârsta de peste 16 ani, care au cel puțin studii primare, vor putea fi cuprinse în programele de ucenicie pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1. Pentru această situație, contractul de ucenicie va avea o durată de cel puțin şase luni. Prin ucenicia la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă. Potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin această formă de pregătire tinerii pot dobândi competențe profesionale și un loc de muncă cu o durată între şase luni și trei ani, angajatorul asigurându-i ucenicului condițiile necesare pregătirii teoretice și practice.

 

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă

 

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcție de ocupația/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul, dar și de competențele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de: şase luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4; ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare, iar salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

Angajatorul beneficiază de 2.250 de lei lunar

 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 2.250 de lei lunar pe toată durata programului de ucenicie.

 

Ce angajatori nu beneficiază de subvenţii

 

Prin modificările recente ale Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, se prevede că nu beneficiază de subvenții angajatorii care: anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare; organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie; în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare; se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora.