Compania Naţională „Poşta Română” S.A. intermediază, începând cu data de 15 iunie 2018, vânzarea titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul programului „Tezaur”, prin intermediul tuturor subunităţilor poştale.

 

„Colaborarea dintre Ministerul Finanțelor Publice și Compania Națională Poșta Română pentru implementarea programului Tezaur, ediția Centenar, validează din nou importanța acestei societăți în ceea ce privește gradul de reprezentativitate a structurilor teritoriale, fie că vorbim de mediul rural sau urban. Este de la sine înțeles faptul că această societate este una strategică pentru statul român, nu numai din perspectiva rețelei poștale create de-a lungul timpul, ci și din perspectiva serviciilor oferite cetățenilor, dar și a numărului de angajați care își desfășoară activitatea aici, motiv pentru care redresarea Poștei este prioritară pentru Guvern și pentru mine, tocmai de aceea lucrăm în echipă la atingerea acestui deziderat”, a declarat ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Petru Bogdan Cojocaru.

Concret, clienţii Poştei Române care doresc să investească în titluri de stat, pot cumpăra aceste titluri în subunităţile poştale, conform programului de lucru cu clienţii, în perioada 15 iunie – 5 iulie, pentru mediul urban, iar pentru mediul rural în perioada 15 iunie – 4 iulie.

Persoanele care doresc să subscrie completează un set de formulare de subscriere (autocopiativ), din care un exemplar, împreună cu chitanţa emisă la subscriere, se înmânează investitorului, acestea reprezentând dovada deţinerii titlurilor de stat de către acesta. În cadrul programului „Tezaur”, ediţia „Centenar”, aferent lunii iunie 2018, titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează. Titlurile de stat se pot cumpăra de către persoanele fizice rezidente, care au împlinit vârsta de 18 ani, iar valoarea unui titlu din cadrul emisiunii „Tezaur” este de 1 leu. Titlurile au formă dematerializată şi remunerează investitorii cu o dobândă anuală de 5%, cu scadenţă la cinci ani. Plata dobânzii şi a valorii nominale se efectuează conform opţiunii clientului, pe care a ales-o pe formularul de subscriere: la sediul subunităţilor poştale, în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei, către investitor/împuternicit, fără plata unui comision de către investitor sau prin mandat poştal (achitare la domiciliu/adresa de corespondenţă sau virarea sumelor în cont bancar), situaţie în care investitorului i se reţine contravaloarea serviciului de mandat poştal.

Poşta Română a fost desemnată, încă din anul 2009, furnizor de serviciu universal in sectorul poştal, acesta fiind un criteriu important pentru alegerea ei, de către statul român, ca intermediar în vânzarea titlurilor de stat. Compania, prin cele 5.400 de puncte de acces, din care peste 86% organizate în mediul rural, poate asigura îndeplinirea cerinţelor legate de efectuare în condiţii de siguranţă şi cu profesionalism a prevederilor Ordinului comun al Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nr. 2311/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A., în cadrul programului „Tezaur”.