Trei licee din judeţul Călăraşi beneficiază de granturi în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE (Romania Secondary Education Project).

În cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE au fost semnate 271 de acorduri de grant, la nivel naţional. Liceele beneficiare vor derula proiectele finanțate prin granturi pe o perioadă de patru ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, în funcție de numărul de elevi înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 de euro și 152.500 de euro. Finanțarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 euro, iar prima tranșă de bani a fost deja trimisă. Cele trei unităţi liceale din Călăraşi sunt următoarele: Liceul Tehnologic Transporturi Auto, titlul proiectului “Viitorul începe la şcoală”; Colegiul Economic, titlul proiectului “Elevi motivaţi – Absolvenţi pregătiţi”; Liceul Danubius, titlul proiectului “Reuşita mă motivează”. În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional. În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare. Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE (Romania Secondary Education Project), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind Învățământul Secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în data de 17 aprilie 2015, și se desfășoară în intervalul 2015 – 2022.