Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat rezultatele obţinute de profesori la examenul de titularizare.
În judeţul Călăraşi, la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 202 candidaţi. 48 de cadre didactice s-au retras din concurs din motive personale. În conformitate cu prevederile metodologiei, un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă, iar lucrarea unui singur candidat a fost anulată la centrul de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei. În judeţul nostru, trei profesori au obţinut nota 10, la disciplina educaţie fizică. De asemenea, 66 de candidaţi au obţinut note între 1,01 şi 4,99. Totodată, 46 de profesori au luat, la examenul de titularizare, note cuprinse între 5 şi 6,99. Notaţi cu 7 – 9,99 au fost 37 de dascăli. Rezultatele definitive, după contestaţii, vor fi afişate în data de 25 iulie 2017. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Vă reamintim că repartizarea pe posturi se va face în şedinţă publică, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călărași, în data de 26 iulie 2017, pentru candidaţii care au obţinut note peste şapte, în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi în data de 30 august, pentru candidaţii care au obţinut note peste cinci.

foto: www.dcnews.ro