În anul 2008, în Parcul Dumbrava a început construirea unui cartier de case. În total au fost ridicate peste 40 de locuinţe, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare. Mai exact, nu s-a emis nicio autorizaţie de construire pentru aceste case şi, mai grav, toate locuinţele au fost branşate ilegal la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică. Ani la rând, proprietarii acestor case nu au avut contor propriu pentru energie electrică, ei consumând energia pe banii primăriei. Primarul de la acea vreme, Nicolae Dragu, nu a făcut nimic pentru intrarea în legalitatea a proprietarilor şi nici nu s-a scos o vorbă despre consumul ilegal de energie electrică.

Nereguli constatate de Curtea de Conturi

În urma verificărilor efectuate, au fost identificate unele abateri de la legalitate și regularitate în cheltuirea fondurilor publice, în ceea ce privește efectuarea unor cheltuieli cu energia electrică aferente unui consum care nu este realizat în interesul sau pentru activitatea proprie a UATM Călărași, plățile efectuate în acest sens prezumându-se a fi făcute cu încălcarea legii. În interesul verificărilor efectuate, auditorii publici externi au procedat la verificarea listei cuprinzând consumul de energie  electrică pe locuri de consum și contoare de măsurare,

întocmită de furnizorul de energie, în urma operațiunilor de telecitire efectuate de acesta și confirmate de Primăria Municipiului Călărași, constatându-se că pentru zona Parcului Dumbrava sunt evidențiate consumuri înregistrate de două contoare electrice, între care există diferențe semnificative privind cantitatea de energie electrică consumată, astfel: contorul cu seria nr. 10G14570110014893 a înregistrat în anul 2015 un consum total de 59.047,32 kwh (un consum minim de 3.783,36 kwh în luna mai și un consum maxim de 7.596 kwh în luna decembrie); contorul cu seria  nr. 10G14570110007800 a înregistrat în anul 2015 un consum total de 305.416,22 kwh (un consum minim de 10.230,30 kwh în luna mai și un consum maxim de 48.309,82 kwh în luna decembrie). Astfel, pentru locul de consum identificat cu POD RO002E221250200,  serie contor 10G14570110007800, denumit „iluminat public Parc Dumbrava  – scenă”, nu s-au putut stabili consumatorii aparținând Primăriei Municipiului Călărași, deși prin acest loc de consum au fost consumați în medie circa 260.000 kw anual, în perioada 2013 – 2015. Totodată, ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că, începând cu luna noiembrie 2013, au fost efectuate lucrări de reabilitare a iluminatului public din Parcul Dumbrava și Parcul Dendrologic, din municipiul Călărași, montându-se un număr de 120 de lămpi electrice de 70 w (cu un consum total de 8,4 kwh). Pentru determinarea consumului efectuat pentru iluminatul public în anul 2015, echipa de audit, în baza programului orar de funcționare a iluminatului public din cele două parcuri, comunicat de societatea care are concesionate aceste servicii, a procedat la determinarea consumului celor 120  de lămpi electrice de 70 w, stabilind, pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 iulie 2016, un consum de doar 53.185,44 kwh. Din compararea consumului astfel determinat cu cel specificat în facturile emise de furnizorul de energie electrică, înregistrat de contoarele care alimentează cele două parcuri, a rezultat că, pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 iulie 2016, s-a facturat mai mult cu 521.041,30 kwh, efectuându-se astfel plăți ilegale din bugetul local în sumă de 491 de mii de lei, reprezentând c/v energiei electrice consumată în scopuri care nu au legătură cu activitatea entității, la care se adaugă majorări de întârziere de 147 de mii de lei.

Dosarul trimis la Direcția Națională Anticorupție

Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a declarat, într-o conferinţă de presă, că dosarul a fost înaintat la Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Noi am reclamat cele constatate la Poliţia Călăraşi. Am înţeles că deja dosarul este dat mai departe la DNA. Între timp, eu am dat o decizie pentru constituirea unei comisii, conduse de un viceprimar. Comisia a făcut paşi pentru cercetarea acestei speţe şi tot ce ce strângem dăm mai departe. În urma deciziei comisiei Curţii de Conturi, avem posibilitatea să aducem un expert cu privire la cercetarea cauzei. Mă refer la cablu, de unde provine şi pe unde se duce. Noi nu avem experţi în domeniu şi nu este atribuţia primăriei. Curtea de Conturi a spus că situaţia persistă încă din anul 2013. În momentul de faţă, aceste construcţii nu au intrat în legalitate”, a afirmat primarul Drăgulin. Chiar dacă sunt construirte ilegal, fără autorizaţie, proprietarii plătesc taxe şi impozite. În legătură cu acest fapt, Drăgulin a menţionat: „Locatarii plătesc taxe şi impozite. Nu sunt legale, dar, în urma unui control al Curţii de Conturi din anul 2012, s-a spus ca toate clădirile să fie impozitate. Nicio persoană care a construit în zonă nu a solicitat autorizaţie de construire”.