Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a publicat lista candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017. 125 de cadre didactice din judeţ au solicitat înscrierea la acest examen. Dosarele a 123 dintre dascăli au fost avizate, unul a fost neavizat, iar altul respins, din cauză că aceşti profesori nu deţin vechimea corespunzătoare în învăţământ.
În perioada 7 noiembrie 2016 – 17 martie 2017 vor fi efectuate inspecţiile de specialitate, la clasă, în vederea susţinerii examenului de definitivat, sesiunea 2017. În situaţia în care profesorul nu este încadrat pe una din specializările înscrise pe diplomă sau la specializarea pe care o poate preda conform Centralizatorului, atunci inspecţiile se vor efectua la două activităţi didactice în specializarea pe care este încadrat şi la două activităţi didactice în specializarea înscrisă pe diplomă. Candidaţii sunt rugaţi să ia legătura cu inspectorul de specialitate în vederea realizării în termen a inspecţiilor. Cele două inspecţii se vor desfăşura la un interval de cel puţin şase săptămâni (prima în perioada 7 noiembrie 2016 – 23 decembrie 2016, a doua în intervalul 9 ianuarie – 17 martie 2017). Ambele inspecţii vor fi efectuate de aceeaşi persoană (inspector/metodist). Procesele verbale vor fi întocmite în registrul de procese verbale ale unităţii în care activează cadrul didactic inspectat şi se va înainta, dactilografiat la Inspectoratul Şcolar Judeţean, în termen de trei zile de la data realizării inspecţiei.
Susţinerea probei scrise a examenului va avea loc în data de 23 aprilie 2017, la centrul de examen din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Călăraşi.
Structura examenului presupune două etape: o primă etapă eliminatorie, care constă în susţinerea a două inspecţii de specialitate şi în evaluarea portofoliului profesional, precum şi etapa finală, care constă într-o probă scrisă. Examenul se organizează distinct pentru fiecare disciplină sau specialitate în parte, iar subiectele aferente sunt elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pentru obţinerea definitivării în învăţământ, metodologia impune condiţia efectuării unui stagiu de practică obligatoriu de către dascăl. Stagiul are durata de un an şi presupune predarea efectivă la clasă, în sistemul preuniversitar de învăţământ, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.
Media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele anterior precizate.