Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese în materie administrativă în cazul a nouă persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmărire penală în cazul a doi aleşi locali. Printre aceştia se află Sandu Mihăiţă, primarul comunei Frăsinet, judeţul Călăraşi; Bratu Adrian, consilier local al comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi; Negoiţă Ştefan, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Independenţa, judeţul Călăraşi; toţi trei fiind depistaţi în conflict de interese administrativ.

Sandu Mihăiţă, primarul comunei Frăsinet

În perioada deţinerii mandatului de primar a semnat, în data de 4 februarie 2019, Dispoziţia şi Contractul individual de muncă privind încadrarea soţiei acestuia într-o funcţie contractuală de execuţie în cadrul primăriei şi a avizat Fişa postului prin care au fost stabilite atribuţiile de serviciu ale soţiei sale. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

Bratu Adrian, consilier local al comunei Nicolae Bălcescu

În exercitarea mandatului de consilier local a participat şi votat în data de 11 aprilie 2019 la adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local, având un interes personal patrimonial în situaţiile dezbătute. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi cu dispoziţiile art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

Negoiţă Ştefan, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Independenţa

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 13 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin care s-a aprobat crearea unui post de consilier personal cu contract individual de muncă, pe durata mandatului primarului, post care începând cu data de 17 iulie 2017 este ocupat de persoana evaluată. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 5 iulie 2019). Negoiţă Ştefan nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.