Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi a organizat, în perioada 25 iulie – 7 august, o sesiune de contractare, în conformitate cu prevederile art. 186 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Procesul de contractare s-a desfăşurat pentru furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi furnizorii de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul CJAS Călăraşi, www.cnas.ro/cascl, un singur furnizor a depus dosar în vederea încheierii contractului de livrare de medicamente. Este vorba despre Gold Elixir, din comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi. Furnizorul a a fost admis, cu condiţia prezentării, până la data semnării contractului, a certificatului de atestare fiscală, fără datorii. Potrivit calendarului contractării, astăzi, 7 august, se va semna contractul.