Universitatea Politehnică din București (UPB), prin Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților 1962 al Facultății de Inginerie Industrială și Robotică (DTMR), a făcut o ofertă de colaborare Colegiului Național „Neagoe Basarab” din municipiul Oltenița. Este vorba despre cursuri de masterat tehnic. În acest sens, UPB se obligă să susțină în incinta colegiului cursuri de masterat tehnic pentru 25 – 30 de cursanți.
Potrivit directorului Colegiului Național „Neagoe Basarab”, Oltenița, profesor Marian Ursu, colaborarea ar crea posibilitatea derulării unor contracte naționale și internaționale finanțate din fonduri guvernamentale, europene sau locale, precum și dezvoltarea de noi microîntreprinderi locale.
În cadrul Departamentului de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor se desfăşoară pregătirea de bază în cadrul studiilor de licență în domeniul mecanismelor şi al roboţilor pentru studenţii facultăţilor de: Inginerie Industrială și Robotică, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Ştiinţe Aplicate.
Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților a dezvoltat trei programe de masterat proprii fiind acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
Termenul limită pentru înscrieri la cursurile specificate este 25 iunie 2021.
Detalii suplimentare se oferă la secretariatul Colegiului Național „Neagoe Basarab” Oltenița, telefon 0242/512.159.