Urban S.A. – Sucursala Călăraşi solicită creşterea preţurilor de la data de 1 ianuarie 2018. Astfel, consilierii locali vor supune la vot Proiectul de Hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor practicate de către S.C. Urban S.A. – Sucursala Călăraşi

pe teritoriul municipiului Călăraşi.

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, respectiv, art. 37(2) din Caietul de Sarcini al contractului.

Actualizarea lor va fi făcută anual în funcţie de nivelul mediu al indicatorului inflaţiei sau deflaţiei, prevăzută în Buletinul Statistic de Preţuri. Modificarea tarifului se va face în situaţii de schimbare semnificativă a echilibrului contractului şi va fi aprobată de către Consiliul Local.

Preţurile propuse de operator sunt în conformitate cu normele metodologice aprobate şi elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi au ca motivație/fundamentare: noul tarif pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare gunoi stradal practicat de societatea care efectuează această operațiune, din data de 1 octombrie 2017, la nivelul municipiului Călărași, respectiv de 330 lei pe tonă (fără TVA); rata inflației la servicii, cod 252, ramura apă – canal – salubritate de 15,68%, pentru restul operațiunilor de salubrizare desfășurate, de la ultima actualizare sau modificare a tarifelor, la nivelul municipiului Călărași.

Noile prețuri la operațiunile de salubrizare, o prezentăm în anexa 1 de mai jos.

 

Nrcrt Tip serviciu / operaţie U.M. TARIF ACTUAL (FARA  T.V.A.) TARIF PROPUS (FARA  T.V.A.) TARIF PROPUS INCLUSIV T.V.A.)
1 Măturat manual al străzilor, aleilor si pieţelor lei/1000mp 8.99 10.40 12.38
2 Măturat manual dupa maturatul mecanizat al strazilor lei/1000mp 3.10 3.59 4.27
3 Măturat mecanizat căi publice lei/1000mp 12.36 14.30 17.01
4 Întreţinerea curăţeniei diurne a străzilor lei/1000mp 4.33 5.01 5.96
5 Stropit /spălat mecanizat                       căi publice lei/1000mp 6.06 7.01 8.34
6 Curăţat rigole prin răzuire manuală lei/mp 0.26 0.30 0.36
7 Colectat si transport gunoi stadal lei/mc 38.09 113.34 134.87
8 Curăţatul si incarcatul manual al zăpezii de pe caile publice lei/mp 0.10 0.12 0.14
9 Curăţatul si incarcatul mecanizat al zăpezii de pe caile publice lei/1000mp 30.35 35.11 41.78
10 Curăţat guri de scurgere lei/buc 0.02 0.023 0.028
11 Imprastierea nisipului si a sarii pe caile publice lei/1000mp 12.97 15.00 17.85
12 Vidanjare lei/mc 35.95 41.59 49.49