În perioada 15 iunie – 10 iulie 2020, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control, la nivelul întregii țări, referitoare la respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la service-urile auto și la comercializarea/promovarea autoturismelor și pieselor auto în cadrul spațiilor aferente showroom- urilor.

Astfel, din rezultatele centralizate până în acest moment, au fost controlaţi 766 de operatori economici, constatându-se abateri la 500 (65%) dintre aceştia.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au dispus aplicarea a 318 avertismente şi 309 amenzi contravenţionale în valoare de 1.407.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor, fiind oprite definitiv de la comercializare mărfuri neconforme în valoare aproximativă de 49.198 de lei.

În cursul acţiunilor de control s-au constatat o serie de abateri precum: practici incorecte (constrângerea consumatorilor să accepte condițiile contractuale, respectiv a renunțării la exercitarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului, și anume a nu putea ridica autovehiculul reparat în cazul neachitării integrale a facturilor de reparație aferente acestuia indiferent dacă aceste facturi sunt achitate de către consumator sau de către o firmă de asigurări care a acceptat devizul de reparație, prezența în contract a penalităților doar din partea consumatorilor), în județele Caraș Severin și Timiș; lipsa totală sau parțială a autorizațiilor de funcționare, în județele: Bacău, Mureș, Covasna, Argeş, Harghita, Mehedinți, Timiș, Olt, Ilfov şi Bihor și municipiul București; prestarea serviciilor de reparații auto fără prezentarea informațiilor referitoare la timpul de realizare a lucrărilor care făceau obiectul devizelor de lucru, folosirea notelor de comandă incomplete sau neeliberarea bonului fiscal pentru lucrările realizate, în județele: Mehedinți, Arad, Caraș Severin, Bihor, Sălaj, Giurgiu, Covasna, Sibiu, Tulcea și Harghita, Constanţa, Ilfov şi Cluj și municipiul București; lipsa totală sau parțială a precizărilor cu privire la garanția pieselor de schimb sau a lucrărilor realizate, în județele: Galați, Cluj, Gorj, Olt, Alba, Harghita, Sibiu, Mureș, Covasna, Caraș Severin, Cluj, Bihor, Bistrița Năsăud şi Satu Mare și municipiul București; nerespectarea timpului de remediere a defecțiunilor acoperite de garanție, în județele: Covasna, Hunedoara, Mehedinţi, Harghita, Cluj, Olt, Gorj și Bihor; neinformarea privind timpul de realizare a lucrărilor de prestare a serviciilor, în judeţele: Constanţa, Vrancea, Galaţi și Tulcea; lipsa totală sau parțială a elementelor de informare – caracterizare de pe eticheta produsului sau etichete netraduse în limba română pentru piesele de schimb auto de import, în județele: Hunedoara, Argeș, Teleorman, Cluj, Bihor, Bistrița Năsăud, Harghita, Călăraşi, Arad, Sibiu, Brașov, Ilfov şi Mehedinți şi municipiul București; afișarea tarifelor fără să conțină TVA conform legii, în județele: Neamț, Iași, Mureș, Covasna, Sibiu, Ialomiţa, Ilfov, Satu Mare şi Sălaj și municipiul București; lipsa afișării sau afișare neconformă a prețurilor și tarifelor orare (prețurile sau tarifele afișate nu corespund cu cele din deviz, în sensul că sunt mai mici decât cele prevăzute în documentele oficiale, nu sunt așezate la loc vizibil sau sunt afișate în mod echivoc, fără a avea toate explicațiile necesare), în județele: Vâlcea, Olt, Gorj, Argeş, Alba, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Sibiu, Buzău, Bacău, Iași, Harghita, Covasna, Vaslui, Tulcea, Constanţa, Vrancea, Galați, Ilfov, Mureș, Hunedoara, Cluj, Bistrița Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Caraş Severin, Botoşani, Ialomiţa şi Prahova și municipiul București; utilizarea aparatelor de măsură fără dovada verificării metrologice, în județele: Iași, Olt, Giurgiu, Călăraşi, Mureş, Braşov și Prahova; comercializare de produse cu data ieșirii din uz depășită sau cu termenul de valabilitate nespecificat, în județele: Mureș, Bistrița Năsăud, Ilfov, Mehedinți, Gorj şi Giurgiu și municipiul București; abateri privind promoţiile, în județele: Hunedoara, Teleorman, Arad și Cluj; nespecificarea duratei imobilizării autovehiculului sau prezența devizelor nesemnate de clienți, în județele: Satu Mare, Cluj, Harghita, Braşov, Covasna, Ialomiţa şi Ilfov și municipiul București; condiții insalubre de lucru și depozitare, în județul Sălaj şi Cluj; lipsa certificatelor ISCIR pentru elevatoare, în judeţul Ilfov și în municipiul București; lipsa autorizaţiei de mediu sau a reînnoirii acesteia pentru camera de vopsit, în judeţele Timiş, Mehedinţi şi Ilfov și municipiul București; desfăşurare activităţi fără existenţa autorizaţiei RAR, în judeţele: Galaţi, Focşani, Iaşi, Neamţ, Mehedinţi şi Olt și municipiul București.