Valentin Emanoil este singurul candidat înscris la concursul pentru ocuparea  postului de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. Astăzi, 9 februarie, ora 13:30, a fost ultima zi în care candidaţii au putut să se înscrie la concurs. Valentin Emanoil este actualul manager al unităţii spitaliceşti numit pe post prin decizia preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, în data de 1 iulie 2017.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul unităţii sanitare în perioada 9 – 27 februarie. 

Concursul se va desfăşura în două etape

 Concursul se va desfăşura în două etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc la data de 12 februarie 2018, etapă eliminatorie, şi etapa de susţinere public şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 27februarie 2018, ora 10:00.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi în data de 25 ianuarie 2018, ora 10:00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

 Orice persoană poate să asiste la examen şi să adreseze întrebări candidaţilor

Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 26 februarie 2018, ora 14:00 pe adresa de e-mail spitaluljud.cl@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătura cu proiectul de management. Participarea persoanelor interesate şi a mass-mediei se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.