Producătorii agricoli din România vor fi susținuți, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă. Guvernul a aprobat, la începutul acestui an, printr-o hotărâre, o schemă de ajutor de minimis destinată producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli persoane juridice. Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 de lei per beneficiar pe an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 de euro per beneficiar pe an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis, care se acordă unei întreprinderi sau întreprinderi unice, nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Potrivit informaţiilor oferite de către Vasile Manea, directorul Serviciul Public Pieţe şi Oboare Călăraşi, în Piaţa Big din municipiul nostru sunt cinci producători de  tomate, care s-au înscris în acest program. Astfel, directorul ne-a mărturisit că face tot ce-i stă în putinţă pentru a-i încuraja pe comercianţii care vând produse româneşti şi de a-i menţine pe aceştia la tarabele din pieţele călărăşene.

În momentul acesta, în pieţele călărăşene avem 31 de producători, 20 de societăţi, dar şi mici producători. De asemenea, am avut şi cinci producători care sau încris în programul de susţinere pentru tomate. Încercăm să-i încurajăm pe comercianţii cu produse româneşti şi să evităm în felul acesta ca în pieţele călărăşene să întâlnim produse de import. Noi facem tot posibilul pentru ai sprijini şi ai încuraja pe comecianţi pentru ca ei să rămână la tarabele din pieţele călărăşene. Mai mult decât atât, produsele din pieţele noastre sunt româneşti, de calitate superioară. Avem carne, dar şi preparate din carne, de la mari producători din judeţul nostru, dar şi din Slobozia, a precizat directorul Serviciului Public Pieţe şi Oboare Călăraşi, Vasile Manea.   De altfel, pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 de metri pătraţi, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2017” și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minimim 2 kilograme de tomate pe metru pătrat și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 de kilograme, dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solaria şi să valorifice producția în perioadele ianuarie – mai inclusiv, și noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.